Vandaag is een heel speciale dag. We lanceren een nieuwe website en een nieuwe blog.

Elke dag wordt CENL een beetje groter. In deze nieuwe fase willen wij dat u er deel van uitmaakt, niet alleen als lid, maar ook als actieve deelnemer.

Wij bieden reeds een mentordienst aan, een andere om nieuwe wetenschappers te helpen zich in het land te vestigen, wij organiseren opleidingscursussen en evenementen zoals ons jaarlijks congres (CV’s) en wij organiseren informele bijeenkomsten en wetenschappelijke verspreiding.

Wij hebben ook verschillende commissies in het leven geroepen (terugkeercommissies, aankomstcommissies, thematische commissies zoals die voor sociale wetenschappen) om onze leden te steunen en hen te helpen met elkaar in contact te komen. En wij maken deel uit van RAICEX, het netwerk van verenigingen van Spaanse onderzoekers en wetenschappers in het buitenland, waar wij samenwerken op het gebied van wetenschapsbeleid en wetenschapsdiplomatie.

Maar we willen verder gaan.

Wij willen meer cursussen, conferenties, reizen, vergaderingen en thematische commissies organiseren. Als paraplu fungeren en initiatieven van onze leden bevorderen. Aanwezig zijn bij de dagelijkse werkzaamheden van onze onderzoekers, hen ondersteunen en verspreiden.

Wij streven er ook naar de mobiliteit en de samenwerking tussen Nederland en Spanje te bevorderen. Bijvoorbeeld door de uitwisseling van stagiairs tussen Spaanse en Nederlandse universiteiten via het Erasmus+-programma te bevorderen.

Help ons groeien! Wij zijn er om u te steunen, nu en altijd.

De raad van bestuur van CENL