WAT DOEN we?

Professionele ontwikkeling en ondersteuning voor wetenschappers

Wij voeren projecten en activiteiten uit om onze leden te ondersteunen bij hun aankomst in dit land, hun integratie en hun professionele groei.

Buddy Programme

Ontvangstprogramma bij aankomst in het land.

MentorsChAPSProgrammA

Mentorschapsprogramma voor leden

COMMISSIE PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Activiteiten voor de ontwikkeling van wetenschappelijke loopbanen en de overgang van de academische wereld naar het bedrijfsleven

COMMISSIE sociale wetenschappen

Coördinatie en vertegenwoordiging van CCSS-onderzoekers.

Evenementen over wetenschappelijke professionalisering

Next Step: Success!

Evenementen op het gebied van subsidies en studiebeurzen in Nederland.

ALTERNATIEVE LOOPBANEN IN DE WETENSCHAP

Evenementen over mogelijkheden voor wetenschappers buiten de academische wereld.

Vertegenwoordiging, diplomatie en wetenschapsbeleid

Een van de uitdagingen van vandaag is het toenemende gebruik van wetenschap en technologie bij de ontwikkeling van de samenleving. Dit vereist dat de behoeften van de beroepsbeoefenaren die wetenschappelijk werk verrichten, worden vertegenwoordigd, dat beleidsmaatregelen voor een passend gebruik van de wetenschap worden uitgevoerd en dat in de internationale betrekkingen tussen landen rekening wordt gehouden met deze nieuwe dimensie. 

Daartoe is het CENL betrokken bij diverse wetenschapsbeleidsinitiatieven:

– Wij werken samen met de verschillende mensen van het Spaanse wetenschaps-, technologie- en innovatiesysteem en hun vertegenwoordigers in Nederland.
– Wij nemen deel aan evenementen op het gebied van wetenschapsdiplomatie, zoals de V-bijeenkomst van Spaanse wetenschaps-, technologie- en innovatiediplomatie, georganiseerd door de Ramón Areces Stichting en FECYT.

Wij zijn een lid van RAICEX

Het netwerk van associaties van Spaanse onderzoekers en wetenschappers in het buitenland, een associatie die 18 landen en meer dan 4000 Spaanse wetenschappers en onderzoekers in de wereld vertegenwoordigt en acties bevordert zoals de uitwisseling van ervaringen, advies aan de mensen van het Spaanse wetenschaps-, technologie- en innovatiesysteem en internationale betrekkingen in wetenschappelijke aangelegenheden. In dit verband werken wij samen aan de volgende acties: 

ONDERZOEK EN GENDER:

Noelia Lozano, stichtend voorzitster van CENL, is lid van deze Commissie en maakt deel uit van de raad van bestuur van RAICEX voor de periode 2019-2021.

De IgR-commissie streeft ernaar de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers te vergroten en evenementen en studies over de genderkloof in de wetenschap uit te voeren.

Dit comité heeft onder meer een rondetafelconferentie georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap, in samenwerking met AECID.

 

ATRAE-VERSLAG (AANTREKKEN VAN TALENT EN TERUGKEER NAAR SPANJE)

Het ATRAE-verslag is een report van voorstellen om de terugkeer van Spaanse onderzoekers uit het buitenland te vergemakkelijken, dat in februari 2019 bij het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Universiteiten is ingediend. Een bijgewerkte en uitgebreide versie van het rapport, waarin de verschillende modellen van wetenschapsbeleid op internationaal niveau worden vergeleken, wordt momenteel ontwikkeld met medewerking van enkele van onze leden.

Wij zetten ons in voor gendergelijkheid in de wetenschap

Niet alleen door onze directe betrokkenheid bij de IgR-Raad, zoals hierboven vermeld, maar ook door onze deelname aan andere evenementen in verband met de rol van vrouwen in wetenschap en samenleving, zoals de Internationale Vrouwendag 2020 of de derde bijeenkomst van Spaanstalige vrouwen in Europa.

SAMENWERKINGSVERBANDEN EN OVEREENKOMSTEN

Bij CENL zijn we van mening dat de beste manier om onze doelstellingen te bereiken erin bestaat de samenwerking met openbare en particuliere instellingen, stichtingen en andere verenigingen te bevorderen en te onderhouden, op permanente of eenmalige basis.

Zo zijn wij sponsorschappen aangegaan met de Ramón Areces Stichting en het Departement van Cultuur en Wetenschap van de Spaanse Ambassade in Den Haag. U kunt een lijst van onze medewerkers vinden op Home.

WETENSCHAPPELIJKE VERSPREIDING

Om de sociale perceptie van wetenschap te verbeteren, moeten we ons werk op een aangename en doeltreffende manier communiceren. Daarom moedigt het CENL de organisatie van evenementen en projecten voor de verspreiding van wetenschap aan:

Onze blog bestaat uit rubrieken waar CENL-leden hun werk of hun academische opleiding in Nederland kunnen verspreiden. Daarnaast coördineren onze communicatie- en outreach-commissies, samen met de commissie die zij leiden, ons YouTube-kanaal, onze sociale netwerken en ons podcastprogramma, waar zij verslag doen van en commentaar geven op het laatste wetenschappelijke nieuws en waar onze evenementen nog eens de revue kunnen passeren.

Wij maken het werk van onze leden ook zichtbaar door samen te werken met de media. Wij nemen voortdurend deel aan #CientíficosExterior van Radio Exterior de RNE (Punto de Enlace), en verschijnen ook in Agencia Sinc, MyScientificJournal, APE Magazine, Luciérnagas en La Nueva España.

ORGANISEREN WE WETENSCHAPPELIJKE EVENEMENTEN, ZOALS:

CV’s CENL

Jaarlijks verspreidings- en netwerkevenement om kennis te maken met het werk van vooraanstaande Spaanse wetenschappers in dit land.

ÑL

Conferentie van Spaanstalige Professionals en Wetenschappers in Nederland, een outreach- en netwerkevenement voor Spaanstalige wetenschappers, georganiseerd in samenwerking met het Cervantes Instituut in Utrecht, het Netwerk van Mexicaanse Talenten in Nederland, het Netwerk van Argentijnse Wetenschappers en Onderzoekers in Nederland, en de PUCP Alumni Gemeenschap in Nederland.

Juernes CENL

Sociale evenementen voor onze leden om elkaar te ontmoeten en in een ontspannen sfeer over hun ervaringen en werk te praten.