COOKIE BELEID

Laatst bijgewerkt op: 29/11/2021

In geval van tegenspraak heeft de Spaanse versie voorrang.

EERDERE OVERWEGINGEN

Onder gebruiker wordt verstaan eenieder die deze website bezoekt.

Onder uitgever wordt verstaan DE ADMINISTRATOR van de website, die in de wettelijke vermeldingen wordt genoemd. 

Door de website te bezoeken, aanvaardt en staat de gebruiker het gebruik van cookies in zijn browser toe. Indien u deze machtiging op enig moment wenst in te trekken, kunt u dat zonder belemmering doen. Hiervoor kunt u de rubriek Deactivering of verwijdering van cookies raadplegen, die in dit beleid wordt beschreven. 

Het staat de uitgever vrij alle wijzigingen aan te brengen die hij passend acht voor de website. Daartoe kan zij secties, functionaliteiten of enig ander element toevoegen dat wellicht het gebruik van nieuwe cookies genereert, zodat de gebruiker wordt aangeraden dit cookiebeleid te controleren telkens wanneer hij/zij de website bezoekt, zodat hij/zij op de hoogte kan blijven van eventuele wijzigingen die zich sinds het laatste bezoek hebben voorgedaan.

DEFINITIE EN FUNCTIE VAN COOKIES

Cookies zijn stukjes informatie die worden opgeslagen in de browser van de gebruiker van een website om de vorige activiteit die heeft plaatsgevonden te kunnen raadplegen, en ook om bepaalde gegevens te onthouden voor een volgend bezoek. Ze worden veel gebruikt en dat al vele jaren.

Zij slaan gewoonlijk technische gegevens op, gebruiksstatistieken, links naar sociale netwerken, beheer van persoonlijke voorkeuren, naast andere functies, om de website aan te passen aan de behoeften en instellingen van de gebruiker, en zo de surfervaring te verbeteren, het niet aanvaarden ervan kan de dienst die de website wil aanbieden belemmeren.

Het zijn geen virusbestanden, spam, Trojaanse paarden, wormen, spyware of reclameprogramma’s, hetzij statisch op de pagina of in pop-upformaat.

COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat deze website gebruik maakt van de volgende cookies: technische, personalisatie-, analyse-, reclame- en gedragsreclame als volgt:

 • Eigen:
 1. Sessiecookies of cookies voor gebruikersinvoer: deze cookies houden verband met uw activiteit op de website en worden gebruikt om vast te leggen wat u op de formulieren hebt ingevuld, of om een testresolutie te maken om de menselijkheid van de gebruiker te bepalen, teneinde spam of ongeoorloofde geautomatiseerde toepassingen te voorkomen. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om commentaar te kunnen schrijven op een blog, producten op te slaan in een winkelwagentje, een aangepaste klantenzone te bekijken.
 2. Gebruikersbeveiligingscookies: om verkeerde pogingen om verbinding te maken met de website te voorkomen.
 3. Cookies voor aanpassing van de gebruikersinterface.
 4. Plug-in cookies om sociale inhoud uit te wisselen.
 •  Cookies van derden:
 1. Google Analytics: Google slaat, via zijn Analytics-dienst, cookies op om over de nodige informatie te beschikken voor het genereren van informatie over verkeersstatistieken en het volume van de bezoeken aan de website. Door de website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze cookies en de verwerking ervan. Om eventuele aanverwante rechten uit te oefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Google.
 2. Sociale netwerken: Deze website is verbonden met enkele sociale netwerken zoals Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, onder andere die uitdrukkelijk op de website worden aangegeven, om de inhoud van de website te kunnen delen of becommentariëren, waarbij elk sociaal netwerk dat op de website wordt aangegeven verantwoordelijk is voor de cookies die in de browser van de gebruiker worden geïnstalleerd.
 3. Externe reclame: Deze website kan voor reclamedoeleinden verbonden zijn met commerciële filialen, zoals Amazon, Ebay, Etsy, die informatie verzamelen over de voorkeuren van de gebruiker om de producten aan te bieden die het best aan zijn behoeften voldoen. Om eventuele aanverwante rechten uit te oefenen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met het reclamebureau. 

DEACTIVERING OF VERWIJDERING VAN COOKIES

De gebruiker kan op elk moment gebruik maken van zijn recht om cookies te weigeren en kan ze bijgevolg deactiveren of verwijderen. Om dit te doen, moet u de instructies volgen die overeenstemmen met de browser die u gebruikt om op de website te surfen.

MEDEDELINGEN IN VERBAND MET COOKIES

De uitgever is niet verantwoordelijk voor technische storingen die de gebruiker kan tegenkomen op de website of in hun browser als gevolg van verkeerde manipulatie van de deactivering of eliminatie van cookies, op elk moment de gebruiker moet de informatie over hun deactivering of eliminatie in de help-sectie van de browser die overeenkomt met hen te controleren. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen of uitschakelen van cookies in zijn browser en aanvaardt derhalve de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

De redacteur is op geen enkel moment degene die de cookies aanmaakt, deze bestanden zijn vooraf geconfigureerd in de eigen browser van de gebruiker, gebruikte plugin, evenals de noodzakelijke bewerkingstools die gebruikt worden om de website te maken.

Indien de gebruiker de cookies heeft verwijderd en opnieuw op deze website wil surfen, moet hij/zij de cookies opnieuw accepteren.

In het geval van de cookies van Google Analytics zijn de door dit bedrijf verzamelde gegevens anoniem, worden de cookies opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden, hebben zij verklaard dat zij op geen enkel moment het IP-adres of persoonsgegevens opslaan, en delen zij de informatie niet met derden, behalve in gevallen waarin zij daartoe door een rechterlijke beslissing worden verzocht. Google Inc. heeft de Safe Harbour-overeenkomst ondertekend, waardoor wordt gewaarborgd dat de doorgegeven gegevens worden behandeld met een niveau van bescherming dat door de Europese regelgeving wordt vereist. Meer informatie over de cookies die door Google Analytics worden verzameld, vindt u op deze pagina.

De gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met DE ADMINISTRATOR via het op de website gepubliceerde e-mailadres.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES

In dit deel, dat louter informatief is over de definitie van cookies, wordt onder uitgever verstaan de persoon die belast is met de programmering van de inhoud van een website, en onder gebruiker eenieder die op een website surft, beide in algemene zin opgevat en niet specifiek voor de website.

DOOR COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE

Cookies slaan gegevens op van technische aard, zoals personalisering van de inhoud, aanvaarding van het gebruik van cookies, persoonlijke instellingen. Gevoelige informatie zoals krediet- of debetkaartnummers, bankrekeningen, persoonlijke identificatienummers, afbeeldingen, enz. worden gewoonlijk niet door cookies opgeslagen.

De opgeslagen informatie verwijst naar de browser (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, enz.), en niet naar de gebruiker, om dit te verifiëren kunt u hetzelfde webdomein invoeren en in twee verschillende browsers verifiëren dat u in elke browser verschillende voorkeuren kunt instellen.

SOORTEN COOKIES

Dit gedeelte is overgenomen uit de Gids over het gebruik van cookies van het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf.

Afhankelijk van de entiteit die ze beheert

 1. Eigen: Deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gezonden vanaf een computer of domein die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.
 2. Third-party: Dit zijn de cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de via de cookies verkregen gegevens verwerkt.

In het geval dat de cookies worden geïnstalleerd vanaf een computer of domein beheerd door de uitgever zelf, maar de informatie die erdoor wordt verzameld wordt beheerd door een derde partij, kunnen ze niet worden beschouwd als eigen cookies.

Afhankelijk van de tijd dat ze in de eindapparatuur geactiveerd blijven.

 1. Sessiecookies: Dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker toegang heeft tot een website. Zij worden gewoonlijk gebruikt om informatie op te slaan die alleen hoeft te worden bewaard om de door de gebruiker gevraagde dienst bij één enkele gelegenheid te kunnen verlenen (bv. een lijst van gekochte producten).
 2. Persistente cookies: Dit is een soort cookie waarbij de gegevens in de terminal opgeslagen blijven en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een door de voor de cookie verantwoordelijke partij vastgestelde periode, die kan variëren van een paar minuten tot verscheidene jaren.

Afhankelijk van het doel waarvoor de via cookies verkregen gegevens worden verwerkt, kunnen wij onderscheid maken tussen:

 1. Technische cookies: Dit zijn cookies die de gebruiker in staat stellen door een website, platform of toepassing te navigeren en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die daarin bestaan, zoals bijvoorbeeld de controle van verkeer en datacommunicatie, de identificatie van de sessie, de toegang tot delen van beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het koopproces van een bestelling, de aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingsfuncties tijdens het browsen, de opslag van inhoud voor het uitzenden van video’s of geluid of het delen van inhoud via sociale netwerken.
 2. Personalisatiecookies: dit zijn cookies die de gebruiker toegang geven tot de dienst met een aantal vooraf bepaalde algemene kenmerken, afhankelijk van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit toegang wordt verkregen tot de dienst, enz.
 3. Analysecookies: Deze cookies stellen de partij die ervoor verantwoordelijk is in staat het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij gekoppeld zijn te volgen en te analyseren. De informatie die via dit soort cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, de applicatie of het platform te meten en voor het opstellen van surfprofielen van de gebruikers van deze sites, applicaties en platforms, teneinde verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gebruiksgegevens van de gebruikers van de dienst.
 4. Advertentiecookies: Dit zijn cookies die het mogelijk maken om op een zo doeltreffend mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd, op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond.
 5. Behavioural advertising cookies: Met deze cookies kunnen de advertentieruimtes die de uitgever eventueel heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd, zo doeltreffend mogelijk worden beheerd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruikers, die wordt verkregen door de voortdurende observatie van hun surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan reclame te tonen.

GEVOLGEN VAN HET UITSCHAKELEN VAN COOKIES

Bij wijze van voorbeeld, de mogelijke gevolgen van het niet toestaan van het gebruik van cookies kunnen de volgende zijn:

 • De gekozen producten zullen niet in de winkel worden geladen, er zal dus geen winkelwagentje worden aangemaakt, zodat de aankoop van de gewenste producten niet kan worden voltooid.
 • U zult geen toegang kunnen krijgen tot de klantenzone, de persoonlijke zone of andere zones waarvoor bevestiging vereist is.
 • U zult niet in staat zijn de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de website te analyseren, waardoor de uitgever niet weet hoe hij deze kan verbeteren.
 • U zult de inhoud van de website niet kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, enz.
 • U zult niet in staat zijn om te reageren op de blog.
 • U zult geen enkel sociaal netwerk kunnen gebruiken, aangezien ze allemaal cookies gebruiken om hun dienst te kunnen aanbieden.
 • U zult geen reclame van derden kunnen weergeven, waardoor de inkomsten voor degenen die deze methode gebruiken, dalen.
 • Op bepaalde webdomeinsites kan uw browsen als spam worden beschouwd omdat u niet kunt worden geïdentificeerd.

Deze lijst is louter verklarend, niet limitatief.

COOKIES VERWIJDEREN EN BLOKKEREN

De gebruiker kan cookies verwijderen en/of blokkeren voor alle browsing of voor een specifiek webdomein. Deze configuratie moet in elke browser worden uitgevoerd; als u dit in een browser doet en niet in de andere browsers van hetzelfde apparaat, zal worden aangenomen dat u in de andere browsers het gebruik van cookies accepteert. De editor kan deze actie niet voor de gebruiker uitvoeren, dit moet door de gebruiker gedaan worden op een verantwoorde en specifieke manier in elke browser en/of toestel dat u wenst.

Aangezien elke browser verschillende configuraties heeft, moet de gebruiker naar de helpsectie van elke browser gaan om het specifieke geval te zien. In dit gedeelte worden de meest voorkomende genoemd; als gevolg van browserupdates of het gebruikte besturingssysteem kan dit echter variëren. De gebruiker dient altijd de gebruiksaanwijzingen van zijn browser te raadplegen, deze gids is slechts een leidraad.