over CENL 

Spaanse Wetenschappers in Nederland (CENL-SWNL), is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht door en voor Spaanse wetenschappers die in Nederland wonen en werken, met als doel een gemeenschappelijke ruimte te consolideren om ideeën uit te wisselen, ons verblijf in het land te ondersteunen en wetenschappelijke samenwerkingsverbanden tussen Spaanse en Nederlandse instellingen te bevorderen.

ERKENNING EN VERSPREIDING

Wij zijn een onafhankelijke organisatie die bruggen willen slaan tussen Spaanse wetenschappers in Nederland en willen bijdragen tot de erkenning en de verspreiding van ons werk in Nederland en daarbuiten.

Onze doelen

COMMUNITY

Het oprichten van een gemeenschap van Spaanse wetenschappers uit alle wetenschappelijke disciplines om kennis te delen, een ondersteunend netwerk op te bouwen en de integratie van nieuwkomers in Nederland te vergemakkelijken.

VERTEGENWOORDIGING

Vertegenwoordiging van Spaanse onderzoekers in Nederland bij Nederlandse en Spaanse organisaties, de samenleving en de media.

CONTACTPUNT

Het creëren van een contactpunt voor samenwerking tussen Nederlandse en Spaanse instellingen, zowel openbare als particuliere, om wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen beide landen te vergemakkelijken.

SOCIALE PERCEPTIE

Het vergroten van de maatschappelijke perceptie van wetenschap en technologie door middel van evenementen die zichtbaarheid geven aan het werk van Spaanse onderzoekers in Nederland.