Heeft u kinderen in de schoolgaande leeftijd, woont u in Nederland en heeft u of uw partner de Spaanse nationaliteit? De Spaanse ambassade in Nederland biedt u het ALCE-programma (Agrupación de Lengua y Cultura Española) aan, dat wordt uitgevoerd door het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding en wordt georganiseerd door de Consejería de Educación in Brussel.

VOOR WIE?

Het programma is bedoeld voor studenten van Spaanse afkomst die aan de volgende eisen voldoen:

– Spaanse nationaliteit van de leerling of de ouder.
– Op 31 december 2023 ten minste 7 jaar oud zijn en op 31 augustus 2023 nog geen 18 jaar oud zijn.
– Ingeschreven staan in het formele onderwijs in Nederland.

WAT HET INHOUDT

ALCE is een gratis buitenschools programma dat studenten begeleidt tijdens hun hele onderwijscyclus. Dankzij deze opleiding kunnen studenten een adequaat niveau van taalvaardigheid verwerven, een brede kennis van de Spaanse sociaal-culturele realiteit en een volledige interculturele verrijking. Aan het einde van hun studie kunnen studenten het certificaat van Spaanse taal en cultuur behalen dat door het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding wordt afgegeven, volgens de niveaus (B en C) van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen. De cursussen zijn georganiseerd per fase en niveau, in tien jaar.

ALCE Nederland geeft les aan kinderen van Spaanse afkomst, tussen 7 en 17 jaar, in Nederland.
Acht Spaanse docenten geven les aan ongeveer 1.000 leerlingen in 21 klaslokalen in Nederland.
De lessen vinden één dag per week plaats, gedurende het schooljaar 2023-2024, op de volgende tijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 16.00 en 20.30 uur Woensdag, tussen 14.30 en 20.30 uur.
De planning en het rooster van de huidige cursus zijn te raadplegen op de volgende website:

https://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/oficinasycentros/centros-docentes/web-alcepaisesbajos/inscripcion-matricula.html

WAAR DE KLASLOKALEN ZICH BEVINDEN

In heel Nederland.

ALCE EN CENL

CENL werkt nauw samen met ALCE in de verspreiding van taal, cultuur en wetenschap in het Spaans door het organiseren van wetenschappelijke workshops waar veel van de onderzoeksprojecten van onze leden worden gepresenteerd aan leerlingen van alle leeftijden in deze klassen. De kinderen van de ALCE genieten van leuke activiteiten die hen op een speelse en creatieve manier dichter bij de wereld van de wetenschap brengen.

HOE DEEL TE NEMEN

Nieuw ingeschreven studenten moeten contact met ons opnemen om zich in te schrijven.

Het voorleggen van de volgende documentatie:

1. Identiteitsbewijs van de student.
2. Indien de leerling niet de Spaanse nationaliteit heeft, een kopie van het geldende paspoort of identiteitsbewijs waaruit de Spaanse nationaliteit van de vader of moeder blijkt.
3. Een bewijs van onderwijs in het Nederlandse formele onderwijsstelsel.

De ALCE lokalen zijn een ruimte om de Spaanse cultuur te verspreiden die de socialisatie tussen families en schoolgaande kinderen bevordert.

KOM ONS BEZOEKEN!

 

Kun je ons helpen om meer te worden? Word lid en doe mee. Zeg het voort op de netwerken. Neem contact met ons op en vertel ons over uzelf en uw project.

Esperanza Meseguer Navarro

Esperanza Meseguer Navarro

Docente ALCE AMSTERDAM en Arnhem

Lleva a cabo un proyecto que se basa en dar difusión sobre diferentes metaanálisis para la mejora de la educación en diferentes aspectos así como la visibilización de referentes femeninos en la ciencia y las STEAM