(Deze tekst is geschreven via automatische vertaling, dus vergeef ons eventuele fouten en vergissingen – we leren zo snel mogelijk Nederlands!)

CENLab, de wetenschappelijke verspreidingsworkshops van CENL voor jongeren, zijn afgelopen juni van start gegaan. Bij deze gelegenheid werden ze georganiseerd in de lokalen voor Spaanse taal en cultuur (ALCE). Het ALCE-programma maakt deel uit van de buitenlandse onderwijsactie van ons Ministerie van Onderwijs en via dit programma worden lessen gegeven aan Spaanse kinderen en jongeren (of kinderen van Spanjaarden) in de leeftijd van 7 tot 17 jaar. De meesten leren thuis Spaans. Dit heeft ongetwijfeld het werk vergemakkelijkt van Aitor Tejo, Andrea Vallés, Rodrigo García en Jeniffer Sanguino, de vier partners die bij deze gelegenheid de leiding hadden over de workshops. Om meer te weten te komen over dit initiatief spraken we met Marina Arias, de projectcoördinator.

Marina, welke workshops heb je uitgevoerd in de ALCE klassen?

Dit initiatief is in 2019 ontstaan in samenwerking met de internationale school van Arnhem en dit jaar hebben we de tweede editie uitgevoerd met zes workshops. Gezien het profiel van de gezinnen die hun kinderen naar internationale scholen brengen (de ouders zijn meestal hoog opgeleid en velen van hen zijn actieve onderzoekers), dacht ik dat we gebruik moesten maken van alle kennis die in de gemeenschap zelf aanwezig was. Ik heb de eerste “Wetenschapsdag” georganiseerd en ouders die wetenschapper zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het initiatief en hun kennis te delen met hun kinderen en alle “school”-kinderen. Het was zeer succesvol en van daaruit werd het overgebracht naar de ALCE-klassen.

In de ALCE-klassen hebben we een proefproject gedaan in twee klassen: die in Utrecht en die in Amsterdam. In de eerste workshop gaf Aitor Tejo een workshop aan 29 studenten met verschillende niveaus Spaans, tussen B1 en C1. In Amsterdam verzorgden Rodrigo García, Jeniffer Sanguino en Andrea Vallés elk een workshop voor 22 studenten van B1- en B2-niveau.

Aitor legde het nut uit van 3D-printing toegepast op de geneeskunde en waarom het het werk van artsen kan helpen en verbeteren. Hij liet zijn groep verschillende materialen zien die worden gebruikt bij het 3D-printen en begeleidde hen bij het ontwerpen van enkele onderdelen met behulp van software als Ultimaker, Cura en Invesalius. Aan het einde van de workshop namen de leerlingen deel aan een Kaboot over 3D-printen en werd een geprint onderdeel verloot.

Andrea heeft een activiteit voorbereid over kankercellen en het belang van eiwitten voor ons organisme. De leerlingen konden monsters van verschillende cellen bekijken en aten “hapjes” met een spiraalvorm, zoals DNA-strengen. Jeniffer legde uit wat de hippocampus is, het belangrijkste deel van de hersenen om te leren. De studenten konden biologische monsters manipuleren en puzzels opzetten waarbij ze de hippocampus moesten vinden, die de bijzondere vorm van een zeepaardje heeft. Rodrigo sloot de sessie af door verschillende manieren te tonen om de werkelijkheid te simuleren, via computersystemen, om gegevens uit onderzoek zoals dat van Andrea of Jeniffer te interpreteren.

Aangezien de ALCE-klassen gericht zijn op het leren van de Spaanse taal en cultuur, werd de nadruk gelegd op het lexicon van de concepten die die dag met onze wetenschappers werden geleerd. Zij speelden om de spelling van deze termen te discrimineren in een “pasa palabra”, georganiseerd met de hulp van Esperanza Meseguer, de referentielerares van deze klassen.

Op die manier konden de studenten kennismaken met enkele leden van CENL en met een deel van het werk dat via de vereniging wordt verricht.

Heeft u pedagogische training gekregen om de inhoud van de workshops aan te passen aan elke groep leerlingen?

Nee, we hebben geen specifieke pedagogische opleiding gekregen, maar die is al opgenomen in het programma voor toekomstige edities. Bovendien bood de internationale school in Arnhem aan om wetenschappers een opleiding te geven over hoe zij op een positieve manier kunnen verspreiden, in overeenstemming met hun onderwijsfilosofie.

In ieder geval hebben we ons didactische doelen gesteld. De eerste was dat alle deelnemers iets konden leren. We wilden ook dat de workshops zeer interactief zouden zijn en dat de deelnemers materialen zouden kunnen aanraken en manipuleren om de complexe kennis waarmee we in onze lessen zouden werken beter te integreren. En natuurlijk moet je, voordat je iets gaat manipuleren, een kort inleidend praatje houden over het onderwerp, wat je gaat zien, horen en wat je wel of niet mag aanraken of uitproberen.

Aitor, Andrea, Jeniffer en Rodrigo hadden veel vrijheid om te innoveren en de beste manier te kiezen om hun wetenschappelijke kennis over te dragen, hoewel ik ideeën en praktijken die in de Arnhemse “school” werkten met hen deelde. Aangezien de workshops werden gegeven door actieve onderzoekers, waren zij het die het geschikte materiaal voor de ALCE-studenten voorbereidden. CENL heeft een klein deel van haar middelen gereserveerd om dit initiatief te ondersteunen, bijvoorbeeld voor de aankoop van materiaal. De vrijwilligers werden ook vergoed voor hun vervoer (hoewel het de bedoeling is dat zij dicht bij het ALCE-klaslokaal wonen waar zij hun workshop gaan geven).

Hoe werden de workshops ontvangen en hoe reageerden de leerlingen in de ALCE-klassen?

Heel goed. Zowel docenten als studenten hebben erg genoten van de workshops en kijken ernaar uit om deze in de volgende cursussen te herhalen.

Deze eerste workshops waren een proef om op te warmen voor het schooljaar 2022-2023, welke doelen hebben jullie je gesteld?

Ja, dat klopt, we wilden zien hoe goed de workshops werkten in dit onderwijsgebied, met kinderen en jongeren wier moedertaal niet altijd Spaans is. Ons doel is om één workshop per jaar te kunnen houden in elk van de ALCE-klassen. De kenmerken en thema’s van de workshops zullen moeten worden aangepast aan het aantal studenten, hun niveau Spaans en het aantal CENL-vrijwilligers dat aan deze activiteit kan deelnemen.

Welke eerste conclusies hebt u getrokken uit deze eerste reeks workshops?

De indrukken zijn zeer positief. We waren allemaal zeer tevreden, maar we beseften dat we nog veel werk voor de boeg hebben. Enerzijds hebben wij vastgesteld dat het veel gemakkelijker is om de aandacht van de kinderen vast te houden wanneer zij de kans krijgen om actief deel te nemen aan hun leerproces. Anderzijds moeten we bij CENL de workshops op voorhand voorbereiden, zodat we er zoveel mogelijk vrijwilligers bij kunnen betrekken en iedereen van de activiteit geniet. Dit is een van de doelstellingen voor het academisch jaar 2022-2023. Toen wij van gedachten wisselden, waren wij het bovendien eens over het gebrek aan voorbereiding van wetenschappers op dit soort activiteiten. Wij hebben een grote wil en veel enthousiasme om onze kennis op een interessante en leuke manier op jongeren over te brengen, maar theorie is één ding en praktijk is een ander. Je merkt de tekortkomingen als je voor de kinderen staat. De volgende stap zal zijn om ook wetenschappers een opleiding aan te bieden.

Welke workshops zijn gepland voor het academisch jaar 2022-2023? Naast de ALCE klaslokalen wil je ook naar internationale scholen gaan. Heb je al workshops met een van hen bevestigd?

Het is onze bedoeling om alle ALCE-klassen en internationale scholen te bereiken die zich bij dit initiatief willen aansluiten. Tot nu toe hebben de internationale school in Arnhem, de internationale school in Rotterdam en de internationale school in Amsterdam zich aangemeld. Het idee is om met kinderen van de basisschool te werken, maar we hebben al verzoeken ontvangen van twee middelbare scholen om hetzelfde te doen met kinderen vanaf 12 jaar.

MEER INFORMATIE OVER DE ELANDKLASSEN

https://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos/oficinasycentros/centros-docentes/web-alcepaisesbajos/quienes-somos.html

https://crepaisesbajos.org/entrevista-a-javier-herreros-gil-director-del-programa-alce/

https://www.laregioninternacional.com/articulo/cgcee/alas-alce-miranda-futuro/20220201115058273121.html

Kun je ons helpen om meer te worden? Word lid en doe mee. Zeg het voort op de netwerken. Neem contact met ons op en vertel ons over uzelf en uw project.

 

Beba arlanzon

Beba arlanzon

Zij heeft een graad in Filologie en een doctoraat in Vertaling van de Universiteit van Baskenland. Zij bevindt zich momenteel in een periode van professionele transitie gericht op communicatie.

Marina arias

Marina arias

Postdoc aan de Universiteit van Wageningen

Marina Arias Royo werd geboren in Barcelona en groeide op in Madrid. Zij studeerde af in biologie aan de universiteit van Alcalá de Henares en studeerde mariene wetenschappen in Vigo. Zij werkte vier jaar in het landbouwonderzoekscentrum van Albaladejito (Cuenca) aan de agronomische studie van de peulvrucht Vicia narbonensis en het gehalte aan antinutritionele stoffen daarvan. Ze promoveerde aan de Universiteit van Baskenland en kwam in 2018 met haar gezin naar Nederland op een Marie Curie postdoctoraal contract. De afgelopen 8 jaar heeft zij onderzoek gedaan naar de agronomische aspecten van de Russische paardenbloem, Taraxacum koksaghyz, het genereren van de koppelingskaart en studies naar het apomictische gedrag van de soort. In haar vrije tijd coördineert ze het wetenschappelijke programma van het CENLab.