Informatie

Leer ons een beetje kennen

CENL – SWNL

Vereniging voor en door Spaanse wetenschappers die in Nederland wonen en werken.

Postadres (niet-fysiek) adres: Laan van Nieuw Guinea 13, 3531JA Utrecht 

KvK: 75329069
RSIN/Belastingnummer: 860240356
Bankrekeningnummer: NL21TRIO0788794930 
E-mail: info@cenetherlands.nl

 

Missie en Visie

Oprichting van een gemeenschap van Spaanse wetenschappers met het oog op kennisdeling.

Oprichting van een ondersteunend netwerk en vergemakkelijking van de integratie van nieuwkomers in Nederland.

Het aanbieden van instrumenten voor professionele ontwikkeling aan de leden van onze gemeenschap.

Vertegenwoordiging van onze gemeenschap bij Nederlandse en Spaanse organisaties, de samenleving en de media.

Stimuleren van samenwerking tussen Nederlandse en Spaanse instellingen om wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomsten mogelijk te maken.

Verbetering van de maatschappelijke perceptie van wetenschap en technologie

Rapportage en advies over kwesties inzake wetenschapsbeleid

Statuten en andere DOCUMENTEN

statuten

Klik hier voor de meest recente inhoud in de beschikbare talen.

INTERNE REGLEMENTEN

Klik hier voor de meest recente inhoud in de beschikbare talen.

ETHISCHE CODE

Klik hier voor de meest recente inhoud in de beschikbare talen.

POLITIEK PLAN

Klik hier voor de meest recente inhoud in de beschikbare talen.

JAARLIJKSE FINANCIËLE VERSLAGEN

Klik hier voor de meest recente inhoud in de beschikbare talen.

JAARLIJKSE PROJECTOVERZICHTEN

Klik hier voor de meest recente inhoud in de beschikbare talen.

Raad van Bestuur

Samen blijven groeien en WERKEN VOOR DE WETENSCHAP