Voordat we in Nederland kwamen studeren, dachten we dat het onderwijs erg leek op wat we in Spanje gewend waren, maar we waren verrast te beseffen dat er veel meer verschillen zijn dan we hadden verwacht.

Ten eerste worden de leerlingen reeds in het middelbaar onderwijs veel vroeger verdeeld dan in Spanje. Ze zijn niet alleen verdeeld in “wetenschappen” of “letters”, maar al op 12-jarige leeftijd (wat overeenkomt met het eerste jaar ESO in Spanje) moeten Nederlanders kiezen of ze naar de universiteit willen of een meer praktische opleiding willen volgen. Concreet zijn er drie soorten voortgezet onderwijs: universitair onderwijs (VWO), algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) en middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) (ref 1). Bovendien wordt het te volgen type middelbaar onderwijs bepaald door de resultaten van het eindexamen basisonderwijs op de leeftijd van 11-12 jaar. Zo bepaalt het resultaat van één enkel examen dat op zo’n jonge leeftijd wordt afgelegd, of de leerling naar de universiteit gaat of niet. Natuurlijk zijn er manieren om op basis van de cijfers die je haalt van het ene naar het andere onderwijstype over te stappen, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Deze situatie verschilt sterk van de ESO in Spanje, waar iedereen hetzelfde soort onderwijs moet volgen tot de leeftijd van 15-16 jaar, en dan moet kiezen tussen het bachillerato, dat universitair gericht is, of het grado medio, dat beroepsgericht is.

Er zijn ook verschillen in het Nederlandse universitaire systeem. Er zijn universiteiten zoals we die in Spanje kennen, gericht op theoretische en onderzoeksopleidingen, maar er zijn ook de zogenaamde “hogescholen”, die kunnen worden vergeleken met hogere graden, maar ook graden omvatten die in Spanje universitaire graden zijn, zoals techniek en andere technische wetenschappen. Terwijl in Spanje de meeste graden 4 jaar duren (240 studiepunten), zijn ze in Nederland meestal 3 jaar (180 studiepunten). In Nederland gaan bachelordiploma’s echter meestal gepaard met een 2-jarige masteropleiding, terwijl in Spanje de masteropleidingen meestal één jaar duren. In totaal duren bachelor- en masterdiploma’s in beide landen dus 5 jaar. Dit is iets om rekening mee te houden als je besluit naar Nederland te komen om een bachelor- of masteropleiding te volgen, omdat je uiteindelijk 6 jaar kunt studeren, wat ons is overkomen. Het is ook merkwaardig dat de universitaire cursussen niet georganiseerd zijn in semesters of periodes van vier maanden zoals in Spanje (van september tot december/januari, en van januari/februari tot mei/juni), met verschillende vakken per semester. Nederlandse cursussen daarentegen worden georganiseerd in zogenaamde periodes van 2 maanden, met 2 vakken per periode, en examens aan het eind van die 2 maanden. Vanuit ons oogpunt heeft dit enkele nadelen, zoals minder tijd in het algemeen voor de vakken (aangezien er meer examenweken en dus minder lesweken zijn), en minder tijd om de inhoud te consolideren. Aan de andere kant kunt u zich in deze periode meer concentreren op de onderwerpen. Een ander groot voordeel, dat voor ons heel belangrijk is, is dat we met Kerstmis niet hoeven te studeren omdat de examens in december zijn.

Vanuit praktisch oogpunt, als je overweegt om in Nederland te gaan studeren, is het belangrijk om te weten dat de aanvraagprocedure heel anders is dan de Spaanse. Om toegelaten te worden tot een graad, of bachelors, heb je meestal geen toelatingsexamen nodig (zoals EvAU of selectividad in Spanje), maar wel je CV, motivatiebrief, aanbevelingsbrieven en soms ook essays om je ervaring en kennis te bewijzen. In de meeste gevallen moet u ook een toelatingsgesprek voeren. De toelatingsprocedure voor masterdiploma’s is hetzelfde. Iets anders dat u in gedachten moet houden is dat de aanvraagdeadline meestal veel vroeger is dan in Spanje. Voor sommige beurzen of specifieke graden moet u in december of januari een aanvraag indienen als u in september wilt beginnen. Het hele proces verloopt via de websites van de universiteiten, dus als u geïnteresseerd bent, kunt u het beste op de websites kijken en daar vindt u alle nodige informatie over hoe u zich kunt aanmelden. En als tip: begin vroeg met het zoeken naar woonruimte, want zoals je waarschijnlijk al weet, is er een enorme huizencrisis in Nederland en kan het heel frustrerend zijn om een flat te zoeken.

Onze eigen ervaring met studeren in Nederland is, hoewel nog schaars, zeer bevredigend. Wij studeerden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de master neurowetenschappen (Cristina) en de master biomedische wetenschappen met als specialisatie neurowetenschappen en internationale volksgezondheid (Patricia). In het algemeen vonden wij beiden het universitair onderwijs zeer dynamisch, collaboratief en praktisch. Maar om eerlijk te zijn was het in het begin moeilijk om je aan te passen. Wij zijn afkomstig van studies biochemie aan de Autonome Universiteit van Madrid (Cristina) en de Universiteit van Navarra (Patricia). Daar was het onderwijs gebaseerd op het leren van grote hoeveelheden wetenschappelijk materiaal. Voor sommige mensen, de meer georganiseerde, werkte dit goed genoeg: zij begonnen met voldoende tijd, stelden hun examendata vast en bedachten goede studiestrategieën. Helaas waren deze in de minderheid. De grote meerderheid van de leerlingen kon daarentegen niet alle details onthouden die bij de meerkeuzetoetsen waarschijnlijk zouden “uitvallen”. Bovendien werden de gememoriseerde gegevens meestal vergeten na het eerste biertje en de eerste pincho de tortilla die ze na het verlaten van het examen dronken. Deze dynamiek is welbekend in Spanje. Op papier werkt het, maar in het echte leven kan een student deze studiestrategie niet combineren met een gezonde levensstijl voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het eerste verschil dat we zagen toen we in Nederland naar de universiteit gingen was dit. Hier is de opzet van het college niet het uitgebreid lezen van dia’s en het bestuderen van alleen dit materiaal. Als er al dia’s zijn, dan bevatten die plaatjes, grafieken, tekeningen enz. maar nauwelijks drukwerk. De docenten leggen de leerstof uit aan de hand van wetenschappelijke artikelen, en tonen de cijfers uit de artikelen op de dia’s. Dit stimuleert kritisch denken en redeneren, maar leidt ook tot minder theoretische vorming, aangezien het veel langer duurt om wetenschappelijke artikelen uit te leggen dan om studieboeken te lezen. Daarnaast maken leraren veel gebruik van online tools zoals mentimeter die de kennis van de leerlingen tijdens de les beoordelen en de participatie en aandacht verhogen. We zijn altijd blij als er een mentimeter op de dia’s staat, want dat betekent dat we tijdens de les vijf minuten mentale rust hebben.

De examens zijn meestal gebaseerd op wetenschappelijke artikelen, boeken en andere bibliografieën die door de voor het vak verantwoordelijke docenten worden voorgesteld. Wat in de klas wordt gegeven is meestal een samenvatting daarvan en van ons wordt verwacht dat we deze kennis zelf uitbreiden en consolideren voordat we het examen afleggen. Een ander belangrijk verschil in het onderwijs in Nederland is dat het examen van het vak veel meer gebaseerd is op groepswerk en presentaties, en dat veel belang wordt gehecht aan individueel werk en groepswerk. Dit maakt Nederlanders zeer goed in het vinden en contrasteren van informatie, het oplossen van problemen en het efficiënt communiceren in groepen. Het merkwaardige van groepswerk is dat de examinatoren niet alleen rekening houden met het cijfer van het werk zelf. Daarnaast houden ze ook rekening met de cijfers die je van je groepsgenoten krijgt voor de kwaliteit van je werk en samenwerking. En denk niet dat ze niet het verkeerde zullen zeggen, als we de Nederlanders in één woord zouden moeten omschrijven zou dat zijn: recht door zee. Als ze vinden dat je niet hard genoeg gewerkt hebt, zullen ze dat zeggen. Als je niet communicatief genoeg bent geweest, zal je cijfer dat weerspiegelen. Als u een voorbeeldige collega bent geweest, zult u dat weten. In dit land staan eerlijkheid en rechtvaardigheid op de werkplek voorop.

Een ander gebied waarover wij opmerkingen willen maken is de nabijheid van studenten en docenten. In Spaanse universiteiten is de algemene ervaring een afstandelijke en koude, strikt professionele relatie. Op universiteiten in Nederland is de relatie met professoren zeer hecht. Enkele praktische voorbeelden zijn: wanneer u hen aanspreekt, per e-mail of persoonlijk, is dat met de voornaam, niet met de achternaam of de functie. Ook wordt van je verwacht dat je in de klas, als je het niet met hen eens bent, je hand opsteekt en een debat aangaat (altijd met respect) over het onderwerp. Dit wordt gezien als normaal, niet als een belediging of een “gebrek aan onderwijs”. Dit komt niet alleen tot uiting in de klas. Van buitenaf hebben studenten een grote invloed op de inrichting van vakken en cijfers. Na afloop van een vak verstuurt de universiteit een online formulier waarop studenten feedback kunnen geven over de inhoud en de vorm van het examen. Vakleiders vergaderen met de leerling-vrijwilligers om de resultaten van deze formulieren te bespreken en de vakken voor het volgende jaar dienovereenkomstig aan te passen. Dit geldt ook voor examenvormen en examendata. Het is mogelijk ze te wijzigen, zolang er een redelijke reden is die door de meerderheid wordt gedeeld. De studentenraad bemiddelt meestal bij deze onderhandelingen tussen studenten en faculteit. Bovendien vergadert de studentenraad ten minste eenmaal per maand met de faculteitsraad om zijn mening te geven over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen. De invloed van de studenten gaat zo ver dat de faculteitsraden, en zelfs de universiteitsraad, geen maatregel kunnen goedkeuren zonder de goedkeuring van de studenten.

Tot slot wilden wij twee praktische aspecten belichten. De eerste betreft de markering. In Nederland krijg je zelden tienen. Het gezegde hier is: achten zijn voor uitstekende studenten, negens zijn voor leraren en tienen zijn voor goden. Het hoogste cijfer is meestal een negen en een tien krijg je als je iets buitengewoons hebt gedaan in het vak. Het tweede punt is de Junior Lecturer, een onderwijsfunctie binnen de universiteit, speciaal voor pas afgestudeerden die vinden dat lesgeven iets is wat ze in de toekomst zouden willen doen. Hiervoor is echter geen master in universitair onderwijs of een doctoraat nodig. Deze staan meestal nog dichter bij de studenten, aangezien zij praktisch dezelfde leeftijd hebben.

Wij willen besluiten met de opmerking dat wij in het algemeen van mening zijn dat wij in Spanje inhoudelijk zeer sterk staan. We leren meer, maar tegen welke prijs? In ruil voor zeer brede kennis offeren we de ontwikkeling van onze zachte vaardigheden, professionele waarden en persoonlijk leven op. Studeren in Nederland heeft ons doen inzien dat het mogelijk is om ons sociale leven te combineren met een goed curriculum. Wij willen echter benadrukken dat dit de beperkte en persoonlijke ervaring is van een steekproefgrootte n=2. Andere mensen hebben misschien een heel andere ervaring met studeren aan dezelfde universiteit of aan een andere universiteit in het land. Maar natuurlijk: de beste manier om erachter te komen is altijd proberen!

Ref 1. https://www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos

Kun je ons helpen om meer te worden? Word lid en doe mee. Zeg het voort op de netwerken. Neem contact met ons op en vertel ons over uzelf en uw project.

Patricia Fierro Hernández

Patricia Fierro Hernández

Masterstudent biomedische wetenschappen, neurowetenschappen en internationale volksgezondheid.

Hallo! Mijn naam is Patricia Fierro-Hernández en ik ben masterstudent Biomedische Wetenschappen (Neurowetenschappen en Internationale Volksgezondheid) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hoewel ik uit Ponferrada kom, heb ik biochemie gestudeerd aan de Universiteit van Navarra, in Pamplona, waar ik verliefd op werd (ik ben een noordelijk meisje). Om het slechte weer het hoofd te bieden, besloot ik naar Amsterdam te verhuizen om mijn professionele ontwikkeling voort te zetten. Hier ben ik, naast de Master, voorzitter van de Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen. Sinds dit jaar ben ik ook medeoprichter en momenteel medevoorzitter van de Women in STEM groep met mijn beste vriendin Tetyana, een Portugese studente van de Master Neuroscience eveneens aan de VU. Als ik mijn master heb afgerond, is het idee om een PhD te doen op het gebied van neurodegeneratie, ook in Nederland. Daarna wil ik graag werken op het gebied van wetenschapsdiplomatie in een overheidsorganisatie, met een internationaal perspectief.

Cristina Boers Escuder

Cristina Boers Escuder

Biochemicus (UAM). Neurowetenschappen MSc Student aan de VU Amsterdam

Ik ben Cristina, half Spaans, half Nederlands. Ik heb het grootste deel van mijn leven in Madrid gewoond, en ik heb Biochemie gestudeerd aan de Autonome Universiteit van Madrid. Daar raakte ik gefascineerd door de neurowetenschappen, dus besloot ik naar Amsterdam te komen om de master Neuroscience aan de VU te doen en de andere kant van mijzelf te verkennen. Het is een geweldige ervaring geweest, want ik heb een aantal zeer interessante mensen ontmoet en veel geleerd. Ik ben ook directeur van de afdeling activiteiten en evenementen van Women in STEM. Volgend jaar wil ik hier blijven en promoveren op een onderzoek naar de communicatie tussen astrocyten en neuronen, mijn passie binnen de neurowetenschappen.