Zoals we in het vorige artikel konden lezen (https://www.cenetherlands.nl/june-pride-month-how-we-have-passed-from-a-protest-on-the-streets-to-be-used-as-pink-wash-by- instellingen/) de rellen die plaatsvonden in Stonewall begonnen de gevoelens op te wekken van een gemeenschap die zwaar gestraft en onderdrukt was. Pride Day is zowel een viering als een herdenking van de rellen die plaatsvonden bij Stonewall in New York in 1969. Om het bewustzijn te vergroten dat het LGTBQ+ collectief deel uitmaakt van de samenleving, wordt jaar na jaar getracht een cultuur van niet-agressie en het opeisen van hun rechten. Gelukkig neemt niet alleen de LGTBQ+-gemeenschap actief deel aan deze beweging, maar steunen de samenlevingen als geheel de zaak. 54 jaar later zijn decriminalisering en onderdrukking echter nog steeds aanwezig. We hebben het niet alleen over de grootste misdaden die worden gepleegd, zoals fysieke aanvallen en moorden, maar we moeten ook ongelijkheden en isolement veroordelen. Kinderen en jongeren die LGTBQ+ zijn of zichzelf zien, zijn bijvoorbeeld het slachtoffer van homofobie, bifobie, transfobie en pesten. Deze praktijken kunnen ook op de werkvloer voorkomen. Daarnaast zijn de specifieke noden van de LGTBQ+-gemeenschap onvoldoende gekend of genegeerd door de gezondheidsautoriteiten. Hogere percentages psychische stoornissen, angst, depressie en eenzaamheid hebben een onevenredig grote invloed op de LGTBQ+-gemeenschap, die het moeilijk vindt om steun en empathie te vinden en zich uiteindelijk tot sociale netwerken wendt op zoek naar een steungroep (voornamelijk onder adolescenten). de specifieke noden van de LGTBQ+-gemeenschap zijn onvoldoende gekend of genegeerd door de gezondheidsautoriteiten. Hogere percentages psychische stoornissen, angst, depressie en eenzaamheid hebben een onevenredig grote invloed op de LGTBQ+-gemeenschap, die het moeilijk vindt om steun en empathie te vinden en zich uiteindelijk tot sociale netwerken wendt op zoek naar een steungroep (voornamelijk onder adolescenten). de specifieke noden van de LGTBQ+-gemeenschap zijn onvoldoende gekend of genegeerd door de gezondheidsautoriteiten. Hogere percentages psychische stoornissen, angst, depressie en eenzaamheid hebben een onevenredig grote invloed op de LGTBQ+-gemeenschap, die het moeilijk vindt om steun en empathie te vinden en zich uiteindelijk tot sociale netwerken wendt op zoek naar een steungroep (voornamelijk onder adolescenten).

Hoe een goede bondgenoot te zijn

De rol van rolmodellen is ongetwijfeld noodzakelijk om zichtbaarheid te geven en op zijn beurt elk van de mensen die deel uitmaken van deze gemeenschap te ondersteunen. Maar het is net zo noodzakelijk om een ​​bondgenoot te zijn om de sociale diversiteit te vergroten en vertrouwen, leiderschap en gelijke kansen te bevorderen. Hoewel zichtbaarheid een belangrijk punt is om het LGTBQ+ collectief volledig te integreren, is het niet genoeg zonder te investeren in de educatie van de samenleving. Helaas is de sociale druk zo groot dat we ons vaak laten leiden door wat ons sinds onze kindertijd als ‘normaal’ is opgelegd. Daarom is het noodzakelijk dat we blijven strijden tegen deze opgelegde normen. Om de eisen te vieren en te blijven ondersteunen, laten we u enkele richtlijnen achter die u kunt implementeren om een ​​goede bondgenoot te zijn:

  • Accepteer en promoot gelijkheid
  • Spreek en veroordeel oneerlijke situaties
  • De eigen vooroordelen en onbewuste vooroordelen onder ogen zien
  • Wees je bewust van het gebruik van taal en labels
  • Laat je informeren en luister naar het LGTBQ+ collectief
  • Versterk de stemmen van het LGTBQ+ collectief
  • Doe mee en geniet van de Pride-vieringen
  • Druk uitoefenen op de instellingen/bedrijven waar we werken om diversiteits- en gelijkheidsbeleid te implementeren

Je kunt meer tips lezen over hoe je een goede bondgenoot kunt zijn in onze oude blogpost (https://www.cenetherlands.nl/aliados-lgbtq-101-gender-identity-and-how-to-be-a-good-ally-ally/)

Het gebruik van trots door bedrijven en instellingen: wat is pinkwashing en waarom moet het worden vermeden?

Pinkwashing is een term die wordt gebruikt om acties en campagnes (bijvoorbeeld marketing) te beschrijven die worden uitgevoerd door openbare/particuliere instellingen en bedrijven over LHBTQ+-kwesties om een ​​zakelijke en/of politieke agenda te promoten zonder enig rendement (bijvoorbeeld economisch of sociaal kapitaal). richting de LGBTQ+ gemeenschap (https://femmagazine.com/feminism-101-what-is-pinkwashing/). Met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat pinkwashing een praktijk is die wordt uitgevoerd door “valse bondgenoten” van de LGBQT+-gemeenschap, die handelen voor hun eigen belangen.

Tegenwoordig is de aanwezigheid van trotse bedrijven heel gewoon. Of bedrijven waarvan het logo tijdens de pride-maand wordt omgevormd tot een “regenbooglogo”, waarvan enige relatie of directe hulp aan het collectief onbekend is. Een ander voorbeeld is een kledingmerk dat een kledinglijn met een LHBTQ+-thema lanceert (bijvoorbeeld met LHBTQ+-vlaggen) maar waarvan de verkoopwinst niet wordt geherinvesteerd in LHBTQ+-gemeenschappen. Of een geval dat dichter bij de wetenschap staat, is bijvoorbeeld het tonen van LGBTQ+-vlaggen op een universiteit waar geen diversiteit/gelijkheid/gelijkheid, antidiscriminatie of diversiteitscommissiebeleid wordt gevoerd. (https://dmexco.com/stories/pinkwashing-examples-that-you-need-to-know-about/).

Het categoriseren van een instelling/bedrijf of campagne als pinkwashing hangt van veel factoren af. Het is belangrijk om te begrijpen dat de deelname van instellingen en bedrijven niet moet worden gezien als “solidariteit”, maar kritisch moet worden geanalyseerd. Worden de voordelen (financieel, imago, enz.) die worden verdiend met LHBTQ+-campagnes, opnieuw geïnvesteerd in LHBTQ+-groepen? Zijn de waarden van de bedrijven/instellingen afgestemd op de waarden van diversiteit en gelijkheid, of is er de intentie om deze te veranderen? Wordt er een tastbaar diversiteits-, gelijkheids- en antidiscriminatiebeleid geïmplementeerd in de deelnemende instellingen/bedrijven (en is er verantwoordelijkheid in het geval dat het beleid niet wordt nageleefd) en worden mogelijke discriminaties in wervingsprocessen geëvalueerd? Het zijn inclusieve werkplekken (bijv. zoiets eenvoudigs als de aanwezigheid van genderneutrale badkamers)? Wordt er gelobbyd om LGBTQ+-rechten te promoten? Zijn de waarden of acties van de instellingen/bedrijven ethisch, of schenden ze mensenrechten? Voeren multinationale bedrijven of instellingen die deelnemen aan pride-campagnes dezelfde campagnes/zichtbaarheid van hun steun aan de LHBTQ+-gemeenschap ook uit in landen met anti-LGBTQ+-wetgeving of leggen ze die in die landen het zwijgen op? Al deze vragen bepalen mede of een campagne als pinkwashing kan worden ‘bestempeld’. Er zijn verschillende manieren en middelen om pinkwashing te voorkomen, bijvoorbeeld voor bedrijven ( of mensenrechten schenden? Voeren multinationale bedrijven of instellingen die deelnemen aan pride-campagnes dezelfde campagnes/zichtbaarheid van hun steun aan de LHBTQ+-gemeenschap ook uit in landen met anti-LGBTQ+-wetgeving of leggen ze die in die landen het zwijgen op? Al deze vragen bepalen mede of een campagne als pinkwashing kan worden ‘bestempeld’. Er zijn verschillende manieren en middelen om pinkwashing te voorkomen, bijvoorbeeld voor bedrijven ( of mensenrechten schenden? Voeren multinationale bedrijven of instellingen die deelnemen aan pride-campagnes dezelfde campagnes/zichtbaarheid van hun steun aan de LHBTQ+-gemeenschap ook uit in landen met anti-LGBTQ+-wetgeving of leggen ze die in die landen het zwijgen op? Al deze vragen bepalen mede of een campagne als pinkwashing kan worden ‘bestempeld’. Er zijn verschillende manieren en middelen om pinkwashing te voorkomen, bijvoorbeeld voor bedrijven (https://www.retail-week.com/be-inspired/how-to-avoid-pinkwashing-to-support-lgbt-colleagues-and-customers-year-round/7041412.article?authent=1,https://vistasocial.com/insights/how-to-avoid-rainbow-washing-marketing-while-being-lgbtq-inclusive/) of wetenschappelijke instellingen (https://prismaciencia.org/10-medidas-prisma/).

Elke campagne rond Pride kan in zijn context worden geanalyseerd. Dit jaar is er bijvoorbeeld een record van anti-LGBTQ+ wetgeving in de Verenigde Staten (https://edition.cnn.com/2023/04/06/politics/anti-lgbtq-plus-state-bill-rights-dg/index.html) inclusief gezondheid, onderwijs of zelfs het uitvoeren van dragshows. Als gevolg hiervan hebben veel internationale merken dit jaar besloten hun logo niet te veranderen in een ‘regenbooglogo’ en/of niet deel te nemen aan pride-marketingcampagnes (https://www.npr.org/2023/06/14/1182238372/corporations-scale-back-shows-of-pride-support-amid-anti-trans-and-anti-gay-laws). Dit zou weer een voorbeeld zijn van pinkwashing: wanneer het steunen van LHBTQ+-doelen zich vertaalt in economische voordelen, wordt steun of deelname aan Pride gegeven, maar wanneer het imago in gevaar komt, verdwijnt die steun voor het LHBTQ+-collectief.

Momenteel is pinkwashing een veelbesproken onderwerp. Om een ​​lokaal voorbeeld in Nederland te geven: de Amsterdam Pride-week (Amsterdam Pride-week) is de afgelopen jaren bekritiseerd vanwege de grote deelname van bedrijven die pinkwashing beoefenen en de afstand tot de wraakzuchtige en protesterende aard van de pride (https://www.parool.nl/amsterdam/forse-kritiek-op-amsterdam-pride-doek-de-canal-parade-helemaal-op~b7b2a456/,https://www.dutchnews.nl/2022/03/amsterdam-pride-is-too-commercial-and-needs-an-overhaul-report-says/). Pride kan worden gezien als een feest, maar het moet ook worden gezien als een claim (lokaal en internationaal) voor LGBTQ+-rechten in de gemeenschap en op de kruispunten met andere collectieven. Daarom wordt dit jaar samen met ‘Amsterdam Pride’ de ‘Queer pride’ gehouden met een veeleisend karakter (https://queer-amsterdam.com/english).

Referenties

Gil-Borrelli C., Velasco C., Iniesta C., de Beltrán P., Curto J., Latasa P. Op weg naar een volksgezondheidssysteem met trots: gelijkheid in gezondheid in de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgemeenschap in Spanje ( 2017). Sociaal en gezondheidsinitiatief voor LGBT-samenwerking en rechtvaardigheid in Spanje (ISOSCELES), Spanje

Berger M., Taba M., Marino J., Lim M., Cooper S., Lewis L., Albury K., Chung K., Bateson D., Skinner S.(2021) De rol van sociale media in ondersteunende netwerken onder LGBTQ adolescenten: een kwalitatief onderzoek

https://www.diversitytrust.org.uk/2020/06/why-do-we-celebrate-gay-pride-month-and-why-does-it-still-matter/

https://www.bigissue.com/news/activism/how-to-be-a-good-lgbtq-ally-for-pride-month-and-beyond/

Kun je ons helpen om meer te worden? Word lid en doe mee. Zeg het voort op de netwerken. Neem contact met ons op en vertel ons over uzelf en uw project.

Lety (ella/elle, she/they)

Lety (ella/elle, she/they)

Bioinformatics and Data scientist

Ik ben Leticia, Lety (neutraler). Ik ben apotheker en bio-informaticus, ik ben in 2005 gepromoveerd aan de Complutense Universiteit van Madrid in moleculaire biologie over hematopoietische progenitors en beenmergtransplantaties. Ik werk al meer dan 20 jaar in de academische wereld, altijd met kanker vanuit verschillende invalshoeken, ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, farmacogenomica en vervolgens vanuit de bio-informatica om te helpen bij de diagnose en stratificatie van patiënten. Een paar maanden geleden verhuisde ik naar een bedrijf dat gentherapiebehandelingen ontwikkelt.

Alberto Gil Jiménez

Alberto Gil Jiménez

PhD candidate at the Netherlands Cancer Institute

Mijn naam is Alberto. Ik heb Natuurkunde en Scheikunde gestudeerd aan de Autonome Universiteit van Barcelona, en Bio-informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel promoveer ik aan het Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam), waar ik onderzoek doe naar de effecten van immunotherapie en chemotherapie bij urologische kanker. Ik gebruik bio-informatica en computationele biologie-instrumenten om eiwit- en DNA/RNA-sequencinggegevens van menselijke monsters te modelleren, die ik integreer met klinische gegevens.